ประกันสุขภาพเหมาจ่าย NO FURTHER A MYSTERY

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย No Further a Mystery

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย No Further a Mystery

Blog Article

ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต) : 

สำหรับ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ที่มอบให้เฉพาะลูกค้าแอกซ่าประกันภัย อาทิ ส่วนลดเเละของรางวัล ลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลได้ภายใต้เมนูประกันสุขภาพทางหน้าเวปเพจ

เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

ผลิตวิดีโอโปรโมตรับผลิตรายการโชว์ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบตอนสั้น ๆ ไปจนถึงซีรีส์ , วิดีโอโปรโมชั่นสินค้าและบริการ

เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จำกัด ยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง รวมถึงวางแผนการเงิน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนและถูกต้องจากการทำประกัน อย่างตรงไปตรงมา

ของตกแต่งบ้าน, สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ, เตียงนอน, ที่นอน

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร ต่างจากประกันสุขภาพแบบเดิมอย่างไร

ซึ่งประกันเหมาจ่ายจะมีความแตกต่างจากประกันสุขภาพรูปแบบเดิมที่จะแยกวงเงินการจ่ายตามแต่ละหมวดไป เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัย แล็บ ค่าผ่าตัด ซึ่งแต่ละหมวดอาจจะมีวงเงินค่ารักษาที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลจะเกินวงเงินค่ารักษาของประกันได้ค่อนข้างสูง

ผู้จัดการหน่วย : ภก. สันทัด อังกาบ เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก

สามารถทำประกันสุขภาพอย่างเดียวได้ไหม

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

การเลือกซื้อ “ประกันสุขภาพ” ที่เหมาะสมกับตัวเรา หรือ ซื้อเพิ่มเติมจากสวัสดิการ หรือแบบประกันเดิมที่เรามีอยู่ จะช่วยให้รับมือกับโรคร้าย และโรคอุบัติใหม่ๆ ที่มีค่ารักษาสูงๆได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความจำเป็นสำหรับคนรักสุขภาพ และหากลดหย่อนภาษีได้ด้วย ก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับการวางแผนชีวิตในอนาคต แต่เราต้องเลือกแบบประกันที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างนี้ไปพร้อมกันให้ถูกต้อง

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เราสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ โดยช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุดและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนไหวในเว็บไซต์อย่างไร ซึ่งคุกกี้จะเก็บรวมรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของคุกกี้ได้ รายละเอียดคุกกี้

Report this page